Térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni


Látták: Átírás 1 A symptomaticus mediopatellaris plica szövettani, immunhisztokémiai és klinikai jellemz k Ph. A normális körülmények között a térdízületben megtalálható synovialis red - plica - mely rendszerint asymptomaticus, bizonyos körülmények hatására symptomaticussá válhat. Az ortopéd irodalom ezzel a feln tt életben is megtalálható synovialis septummal viszonylag keveset foglalkozik. Arra, hogy a térdfájdalom okaként a csont, a hyalinporc, a meniscusok, a szalagstruktúrák károsodása mellett a plica is szerepelhet, Pipkin mutatott rá el ször.

A mindennapos ortopédiai, traumatológiai munka során számos esetben észlelhet sokrétü térdizületi panaszok, az elüls térdfájdalom, a térdízület mozgása során térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni és tapintható kattanás, crepitatio, az izületi block, instabilitásérzés, az izület nyomásérzékenysége és duzzanata, gyakran nehézzé teszik a helyes diagnózis felállítását, a korrekt kezelést.

A térdizületben található plicák - suprapatellaris, infrapatellaris, mediopatellaris és lateralis - normál körülmények között nem okoz panaszokat.

A plica infrapatellaris és lateralis plica kóros körülmények között sem, a suprapatellaris ritkán oka lehet a térdfájdalomnak. A plica okozta térdfájdalom hátterében azonban szinte mindig a mediopatellaris plica áll. Dolgozatom és kutatásom céljául éppen azért választottam ezt a jelentéktelennek t n synovialis red elváltozást, mert éppen jelentéktelenségében rejlik annak a nehézsége, hogy a betegnek fájdalmat okozó kóros elváltozást felismerjük és a beteget attól megszabadítsuk.

Milyen tényez k játszanak szerepet a normálisan is időjárás ízületi fájdalom anatómiai képlet, a mediopatellaris plica fájdalmassá válásában? Milyen szövettani és immunhisztokémiai különbség van a normális és a kóros, fájdalmat okozó mediopatellaris plica között.

Befolyásolják-e a kezelési eredményt a térdízület egyéb patológiás elváltozásai, és ha igen, hogyan? Mik a m téti kezelés indikációi és milyen beavatkozás szükséges a m tét során?

A tünetek súlyosbodása mozgás közben következik be: lépcsőzéskor, hosszabb ideig tartó, guggoló, guggoló.

A 21 beteg, 11 férfi és 10 n átlagéletkora 27,52 év SD: 7,7 volt. Kontroll céljából 11 olyan betegb l reszekáltunk plicat, - 9 férfi 2 n, átlagéletkoruk 27,72 év SD: 6,18 - akik nem a plica okozta panaszok, hanem egyéb okok miatt pl.

ACL szakadás, meniscus szakadás, chondropathia kerültek m tétre. A symptomaticus csoportban 12 jobb és 9 bal térdb l származott az anyag, míg az asymptomaticus csoportban 7 jobb és 4 bal oldali térdb l vettünk mintát.

A symptomaticus plica diagnózisát akkor mondtuk ki, ha az, az arthroscopos vizsgálat során megvastagodottnak bizonyult, a tapintó horog alatt rugalmasságát elvesztve húrszer en megfeszült, és a medialis femurcondyluson vagy a patella medialis ízfelszinén olyan kifejezett benyomatot illetve porcfelpuhulást észleltünk, ami a plicanak a térd flexiója és extensioja során történ mozgására volt visszavezethet.

Az arthroscopos m tétet hanyattfekv helyzetben, vértelenít mandzsetta használata mellett intratrachealis narkózisban vagy spinalis érzéstelenítésben végeztük.

A plicát suprapatellaris portálból mélységében teljesen, hosszában részlegesen reszekáltuk. A plica reszekált részét szövettani vizsgálatra küldtük. A kontroll mintavétel a fentiekkel megegyez módon történt. Szövettani vizsgálat A szövetmintákat megfelezve az egyik rész rutin szövettani vizsgálatra került, szokásos módon, HE és van Gieson festést végeztünk.

Valamennyi metszetet polarizációs mikroszkóppal is megvizsgáltuk.

A térdízület Mediaoptellar-hajtása

A minták másik részén a térd oldalsó ínszalagjának kezelése vizsgálat történt.

Egy órás szobah mérsékleten történ inkubálás után a metszeteket 3x5 percig szobah mérsékleten mostuk foszfátpufferben PBS, ph 7,4.

térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni keverékek dimexiddal az ízületek kezelésére

Köt savóként kecskében termelt biotinnal jelölt anti egér igg-t használtunk, majd a reakciót peroxidaseval jelölt avidin-biotin ABC módszerrel hívtuk el45 perc szobah. A fenti antigének kimutatásához peroxidase substrat KIT-et alkalmaztunk Vector. A háttérfestés methyl-zölddel történt. A neurális elemeket valamennyi betegb l származó anyagon 10 látótérben mikrométer segítségével meghatározott területben számoltuk meg X nagyítás alatt. A vizsgált terület összesen valamennyi mintában 7,77 mm 2 volt.

Much more than documents.

Az azonos lefutású egymáshoz közel elhelyezked hosszanti lefutású idegelemeket egy idegnyúlványnak számoltuk Klinikai vizsgálat A m tétre került betegek térdének fájdalmasságát ig terjed skálán rangsoroltuk. Az izületekben fennálló arthrosis súlyosságát, 3 irányú röntgen felvételen, Kellgren szerint osztályoztuk. Regisztráltuk a térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni életkorát, a panaszos térdek oldaliságát, a panaszok kezdete és a m tét között eltelt id t a betegek nemét és, hogy szerepelt-e trauma az anamnézisben hónap múlva végeztük a betegek kontroll vizsgálatát.

A m téti eredményt, a térd fájdalmasságát a betegek subjectiv csontritkulás ízületek alapján ig terjed skálán rangsoroltuk, ahol 0 a 5 6 fájdalmatlanságot, az 5 a m tét el tti fájdalmat jelölte. Mindemellett kiváló, jó, változatlan illetve rossz kategóriába sorolták a betegek a m téti eredményt Statisztikai analízis Student t próbával hasonlítottuk össze a symptomaticus és az asymptomaticus csoportba tartozó betegekb l nyert mintákban található neurális elemek számát synaptophysin és neurofilamnet savókkal történ reakciókat követ en.

Student féle t próbával a két csoport statisztikailag összevethet volt. Variancia analízissel vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés az egyes betegek vonatkozásában a plicaban található neurofilamentek száma, az életkor, a trauma, a m téti eredményesség, a mütét el tti illetve utáni szubjektív ítélet, a testsúly, a panaszok és a m tét között eltelt id, valamint az arthrosis mértéke között.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a tekintett célváltozók értékére milyen változók faktorok illetve változók csoportjai faktorok interakciói vannak jelent s hatással. A vizsgálatokat 0.

Térdizületi megnagyobbodott belhártya (plica) kettőzet

Az elemzés során a tekintetbe vett célváltozók a neurofilament szám NFa m tét el tti, ill. Ott, ahol a tekintett faktornak túl sok különböz értéke van, a sok különböz érték nagyon sok kicsi elemszámú csoportra bontja a célváltozó értékeit. Ezért a faktornál vágáspontok segítségével néhány intervallumot definiáltunk, s egy új változóban rögzítettük azt, hogy a betegnél a tekintett faktor értéke melyik intervallumba esett.

Ezt az új változót térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni ezután faktorként. A vágáspontok meghatározására szabály nincs, alkalmazhatunk el zetes információkat, vagy a faktorértékek vizsgálata után dönthetünk róluk. A fentebb említett faktoroknál a neurofilament NF esetében a es értéket, a kor esetében a 38 évet, a panasz és m tét között eltelt id esetében a 12 és 24 hónapot választottuk 6 7 vágáspontnak.

  1. A térdízület Mediaoptellar-hajtása - Nyáktömlőgyulladás July
  2. Sportorvostani alapismeretek
  3. Ну, ладно, а что же все-таки ты узнал.
  4. Sportorvostani alapismeretek
  5. Ей не грозила опасность затеряться в лабиринтах города: она без труда могла найти обратный путь.
  6. Sportorvostani alapismeretek
  7. Я не упоминаю здесь население собственно Земли, поскольку ее история -- не более чем ниточка в огромном ковре.
  8. Miért fáj a kéz könyökízületei

Így az új változóknak két-két, ill. Ez azt jelenti, hogy a neurofilament esetében a kicsi, 10 alatti értéket 1-el, a nagy, 10 feletti neurofilament értékeket 2-vel jelöltük. A kor esetében a fiatal, 38 alatti életkort jelöltük 1-el, az id sebb, 38 feletti kort pedig 2-vel. A panasz és m tét között eltelt id esetében az 1-es az 1 éven belüli, a 2-es az 1 és 2 év közötti, a 3-as a 2 éven túli id nek felelt meg. Mindemellett összehasonlítottuk a plicak neurofilament számainak számát és a m tét el tti valamint a m tét utáni szubjektív ítélet mértékét a trauma függvényében is.

A hyperplasias hám alatti capillárisokban szegény terület dús heges hyalinos kollagénrost nyalábokat tartalmazott, ahol polarizációs mikroszkóppal vizsgálva a rostok szabályos elrendez dése nagyobb részben elt nt, disorganizált, szabálytalan orientációjú kollagén rostnyalábok alakultak ki.

térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni fáj a váll izületei

A krónikus gyulladásos sejtes besz r dés a kontroll anyagokhoz viszonyítva nem volt jelent s. Polarizációs mikroszkóppal vizsgálva a rostok szabályos kett s törést mutattak.

Но возможно ли, не бессмыслица ли, чтобы робот испытывал хоть что-нибудь, напоминающее человеческие чувства, пусть даже он и возвращался -- после столь долгого отсутствия -- к древнему дому своего хозяина. Ни разу за все время с тех пор, как Центральный Компьютер снял блокировку, делавшую робота немым, машина не выказала ни малейшего признака эмоциональности. Робот отвечал на вопросы и повиновался командам, но истинное его я было для Олвина за семью печатями. А в том, что робот все-таки был личностью, Олвин был уверен.

A fennmaradó két esetben szabálytalan elrendez dés kollagén rostnyalábokat figyeltünk meg. A metszetek azon kisebb részeiben, ahol a felszíni hámhoz közel capillaris szaporulat is mutatkozott, a kollagén rostok szabályos hullámos elrendez dése megsz nt, és a kollagén nyalábok felrostozódtak.

A krónikus lobos besz r dés elenyész volt, leginkább a felszínhez közel es területekben volt megfigyelhet pericapillaris túlsúllyal. A plicak állományában több helyen kevés zsírszövetet is láttunk, mely szabályos megjelenés volt.

térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni ízületi fájdalom 2-es típusú cukorbetegség esetén

Immunhisztokémiai módszerekkel synaptophysin pozitivitást nem találtunk sem a symptomaticus sem az asymptomaticus csoportban. Neurofilament pozitivitást mindkét vizsgálati csoportban észleltünk a kollagén rostok között. F leg perivascularisan elhelyezked, hosszúkás, nyúlványos, elágazódó perifériás idegelemeket figyeltünk meg. A symptomaticus csoportban a metszetenként 7,77 mm 2 összes vizsgálati területben átlagosan 6,9 SD: 2,9 idegi átmetszetet láttunk, míg a kontroll csoportban átlagosan 3 idegi átmetszetet észleltünk SD: 1,2 ugyanilyen nagyságú területben.

P 0,05 szinten szignifikánsan több volt az idegelem a symptomaticus csoportban.

Térdizületi megnagyobbodott belhártya (plica) kettőzet

Klinikai eredmények A symptomaticus plica miatt operált betegek utánvizsgálati átlagideje 14,2 hó volt. A vizsgálaton 18 beteg jelent meg. Az életkor a nem és a panaszos térdek oldaliságát tekintve nem volt szignifikáns különbség a symptomaticus és az asymptomaticus csoportok között. A fájdalmat terjed skálán rangsorolva a m tét el tti átlagérték 3,8 SD: 0,3 volt, míg az utánvizsgálatkor ez az érték 1,6 SD: 0,6 re csökkent, a különbség szignifikáns p 0, Kiválónak értékelte 7 beteg a m tétet 38,8jónak szintén 7 38,8míg változatlannak 4 beteg 22,4.

A symptomaticus csoport betegeinél 4 alkalommal tálaltunk radier szakadást a medialis meniscuson, míg a kontroll csoport tagjainál 6 betegnél volt longitudinális illetve kosárfülszakadás és 2 betegnél ACL illetve 1 esetben PCL szakadást észleltünk Statisztikai analízis Variancia analízissel vizsgálva a neurofilament szám értékét szignifikánsan meghatározó faktort nem sikerült kimutatni.

Viszont szignifikáns illetve közel szignifikáns faktorokat találtunk a m tét utáni állapot szubjektív megítéléshez, mint változóhoz. Ezek az alábbiak: - a panasz és a m tét között eltelt id I.

Térdizületi megnagyobbodott belhártya (plica) kettőzet

MEGBESZÉLÉS A fájdalom kiváltásában a mechanikus tényez k szerepe önmagukban azért nem fogadhatók el, mert nemcsak a rugalmatlan, vastag, a femurcondylusra feszül plicak, hanem vékony, rugalmas megjelenés ek is lehetnek a fájdalom okai.

Az ízfelszinek közé való impingement jelenség egészen ritka. Mindemellett, azok a plicak is lehetnek symptomaticusak, melyek nem is kerülnek közvetlen érintkezésben a femur condylussal.

térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni a térd saját szalagjának károsodása

A chondromalacia sem lehet dönt tényez a fájdalmasság szempontjából, mert csak az esetek kis részében áll fönn, és a kialakulásáért a plicaval együtt gyakran fönnálló latrealizált patella maltracking is felel ssé tehet, valamint a meniscus szakadás kísér je is lehet.

Mindkét térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni csoportban a porclágyulás mértéke dönt többségégében az Outerbridge I-II. Ilyen mérték porcfelpuhulást a konzervatív kezelésre nem javuló, chondromalacia miatt arthroscopos m tétre kerül betegeknél látunk, akiknek diffúz, az egész térde kiterjed panaszuk, fájdalmuk van.

Joggal merül fel tehát az, hogy a symptomaticus plica fájdalmasságának lehetséges okát magában a plica állományában kialakult kóros szöveti elváltozásokban keressük. A symptomaticus plica hyperplasias synovialis hártya burjánzása és a stromában észlelt minimális gyulladás önmagában nem magyarázza a fájdalmasságot.

Sportorvostani alapismeretek

M téteink során az izület egyéb részeinek synovialis hártyája makroszkóposan nem mutatta a gyulladás jeleit, azt a plicakon sem észleltük. Ez mind a symptomaticus mind az asymptomaticus csoportra is igaz. A két vizsgált csoport közötti dönt különbség a plica állományában található idegvégz dések számbeli különbségében van.

térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni milyen kenőcsök vannak az ujjak ízületeire

A két csoport közötti szignifikáns számbeli különbség magyarázhatja a fájdalom meglétét, ezáltal a plica symptomaticussá válását. Variancia analízissel olyan faktort kerestünk, ami a m téti eredményességet, a szubjektív értékítéletet, nevezetesen a fájdalom csökkenését is magyarázza a neurofilament számok mellett. Ilyen tényez nek a traumát találtuk. Azon betegeknél, ahol trauma szerepelt az anamnézisben a szubjektív értékítélet kedvez bb - 0,8 szemben az 1,9-el. Különös képen igaz ez azon esetekben, amikor a neurofilament szám jelent sen megemelkedett.

Ha csak a magas neurofilament átlaggal bíró traumás anamnézis eket hasonlítjuk össze a traumát nem szenvedettekkel, a posztoperatív fájdalomcsökkenés a két csoport között jelent s 3,0 illetve 12 13 1,8. De tovább vizsgálva a m téti eredményességet, önmagában a traumát szenvedett csoportban, a betegek ott értékelték legkedvez bben a m tétet, ahol a neurofilament szám meghaladta a t, vagyis magas volt.

A panaszok kezdete, esetleges sérülés és a m tét között eltelt id szempontjából a legnagyobb m tét utáni fájdalomcsökkenésr l azok a betegek számoltak be, akik 1 éven belül m tétre kerültek. Mindezek alapján megfigyelésünk szerint a trauma a neurofilamentek számának fokozódásában szerepet játszik, így a m tét során a nagyobb filamentet tartalmazó plicak átmetszése nagyobb fájdalomcsökkenéssel is jár. Az optimális id pont a m tét elvégzéséhez az egy éven belülinek t nik, hisz ez után a hegesedés a plica stromájaban oly mérték, hogy önmagában a plica átmetszése már nem jár olyan eredménnyel, mint a korábban elvégzett esetekben.

Ekkor már a mechanikus irritáció okozta hatások, és azok kezelése kerül el térbe. Összefoglalás Az elüls térdfájdalomnak egyik oka lehet a symptomaticus mediopatellaris plica, a leginkább elfogadott vélemények szerint az izületen belüli mechanikus károsító hatásai és annak következményei révén.

Вэйнамонд в состоянии сообщить мне такие вот факты, но, понимаешь, как-то непохоже, чтобы он сам ясно понимал их значение, И мне кажется, что хоть он и отдает себе отчет в происходящем, но вот интерпретировать его совершенно не способен. В его сознании как-то ужасно переплетено все, что когда-либо происходило. Секунду-другую он размышлял, а затем лицо его осветилось: Нам остается только одно: как уж это выйдет -- не знаю, только мы должны доставить Вэйнамонда на Землю, чтобы наши философы могли его изучить.

Tanulmányunkban a symptomaticus mediopatellaris plicákat az asymptomaticus plicákkal összehasonlítva, olyan kóros szövettani elváltozásokat kerestünk, amelyek a plicak okozta fájdalmakért felel ssé tehet k. A plicában található idegelemek számát - semiquantitativ módon, okulár mikrométer alkalmazásával határoztuk meg, - az idegelemeket immunhisztokémiai módszerrel: synaptophysin, neurofilament savó segítségével tüntetve fel.

Kontrollként 11 egyéb ok meniscus szakadás, ACL szakadás miatt arthroscopiára került beteg panaszokat nem okozó mediopatellaris plicájának szöveti mintája szolgált. A két csoport az átlagéletkor, a panaszok kezdete és a mütét között eltelt id, az arthrosis súlyosságát illet en, az érintett térdek oldalisága illetve a nemek közötti megoszlás tekintetében nem mutatott szignifikáns különbséget. Megállapítottuk, hogy a symptomaticus plica szöveti szerkezete gyakran eltér az asymptomaticus plicáétól: felszínén a synovialis hártya hyperplasias és az alatta elhelyezked capillárisokban szegény rostos köt szövetes réteg rostkötegei tömöttebbek, orientációjuk szabálytalanná válik, míg a kontroll csoportban a plicát borító synovialis hártya hámja szabályos, alatta a kollagén rostok lefutása rendezett.

Neurofilament savóval idegi elemeket sikerült kimutatnunk a plica állományában mindkét csoportban. A symptomaticus csoportban szignifikánsan több idegi elemet észleltünk.

Azonos nagyságú látótérben, a symptomaticus csoportban átlagosan 6,9 SD: 2,9 idegelemet láttunk, míg a kontroll csoportban szignifikánsan kevesebbet, átlag 3-at SD: 1,2.

Sportorvostani alapismeretek

Több idegi elemet találtunk a plicak állományában azoknál a betegeknél, akiknél a m téti eredmény, a fájdalom megsz nése egyértelm en meggy z volt. Azokban az esetekben, melyeknek az anamnézisében trauma szerepelt, ugyancsak szignifikánsan több idegi elemet láttunk.

térdízület mediopatellar redő szindróma hogyan kell kezelni boka ízületi gyulladása, mint kezelésére

Vizsgálataink alapján a plica feszüléséb l adódó mechanikai irritáció, a chondromalatia, és a synovitis mellett, a symptomaticus mediopatellaris plica okozta térdfájdalom közvetlen kiváltásáért felel ssé tehet k a plicaban nagyobb számban jelenlév, a fájdalomingerek vezetésére alkalmas idegi elemek is. Ezek számának fokozódása az anamnézisben szerepl traumák következménye lehet, így a nagyszámban jelenlev idegelemek okoznák a symptomaticus plicák fokozott érzékenységét.

Farkas Cs. Mikó T. Suppl Gáspár L. Gáspár L, Cs. Farkas, Z.