Közös előkészítési áttekintések


Az Országos Diáktanács üléseinek időpontja, napirendi pontjai és határozatai

This article focuses on the second path to co-management, for new internet-based devices. Ez a forgatókönyv akkor fordul elő, ha az Azure AD-hez csatlakozó új Windows es eszközökhöz csatlakozik, és automatikusan regisztrálja az Intune-t. This scenario is when you have new Windows közös előkészítési áttekintések devices that join Azure AD and automatically enroll to Intune. A Configuration Manager-ügyfél telepítése a közös felügyelet állapotának elérésére.

You install the Configuration Manager client to reach a co-management state. Ez a folyamat magában foglalja az eszköz csatlakoztatását az Azure AD-hez és az eszköz Intune-beli regisztrálásához.

közös előkészítési áttekintések

This process includes joining the device to Azure AD and enrolling the device in Intune. További információ: a Windows Autopilot áttekintése. For more information, see Overview of Windows Autopilot. Ha úgy szeretné konfigurálni az eszközöket, hogy automatikusan regisztráljanak az Intune-ba az Azure AD-hez való csatlakozáskor, tekintse meg a Windows-eszközök regisztrálása Microsoft Intune To configure your devices to be automatically enroll into Intune when they join Azure AD, see Enroll Windows devices for Microsoft Intune.

Szoftveráttekintés

Adatok összegyűjtése a Configuration ManagerbólGather information from Configuration Manager Az Intune által megkövetelt eszközök adatainak gyűjtéséhez és jelentéséhez használja a Configuration Manager.

Use Configuration Manager to collect and report the device information required by Intune. Ez az információ tartalmazza az eszköz sorozatszámát, a Windows-termékazonosítót és a hardver-azonosítót. This information includes the device serial number, Windows product identifier, and a hardware identifier. Az eszköz regisztrálása az Intune-ban a Windows Autopilot támogatásához használatos.

It's used to register the device in Intune to support Windows Autopilot. A Configuration Manager-konzolon lépjen a figyelés munkaterületre, bontsa ki a jelentéskészítés csomópontot, bontsa ki a jelentésekcsomópontot, és válassza ki a hardver — általános csomópontot.

közös előkészítési áttekintések

In the Configuration Manager console, go to the Monitoring workspace, expand the Reporting node, expand Reports, and select the Hardware - General node. Futtassa közös előkészítési áttekintések jelentést, a Windows Autopilot-eszköz adatait, és tekintse meg az eredményeket.

 • Fájó és pattanó kezek
 • Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról
 • Egy léghűtéses csavarkompresszor szolgál a vezérlőlevegő előállítására és egyúttal a fúvólevegő elősűrítésére.
 • A szoftveráttekintés fajtái[ szerkesztés ] A szoftveráttekintések három kategóriába sorolhatók: A szoftver szakértői értékelését Software peer reviews a szoftvertermék szerzője vagy a többi kollégája végzi a munka műszaki tartalmának és minőségének értékelése céljából.

Run the report, Windows Autopilot Device Information, and view the results. A jelentés megjelenítőben válassza az Exportálás ikont, majd válassza a CSV vesszővel tagolt lehetőséget. In the report viewer, select the Export icon, and choose the CSV comma-delimited option. A fájl mentése után töltse fel az adatokba az Intune-ba. After saving the file, upload the data to Intune.

közös előkészítési áttekintések

További információt az eszközök hozzáadása az Intune-ban című témakörben talál. For more information, see Add devices in Intune. Robotpilóta a meglévő eszközökhözAutopilot for existing devices A meglévő eszközökhöz készült Windows Autopilot a windows 10 es vagy újabb verziójában érhető el.

Windows Autopilot for existing devices is available in Windows 10, version or later. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Windows 7 rendszerű eszközöket Windows Autopilot-alapú, felhasználó által vezérelt üzemmódra kiépítse egyetlen, natív Configuration Manager feladatütemezés használatával.

közös előkészítési áttekintések

This feature allows you to reimage and provision a Windows 7 device for Windows Autopilot user-driven mode using a single, native Configuration Manager task sequence. További információ: a Windows Autopilot for meglévő Devices feladatütemezés. For more information, see Windows Autopilot for existing devices task sequence.

Az Configuration Manager-ügyfél telepítéseInstall the Configuration Manager client A második elérési úton lévő internetalapú eszközökhöz létre kell hoznia egy alkalmazást az Intune-ban.

közös előkészítési áttekintések

For internet-based devices in the second path, you need to create an app in Intune. Telepítse az alkalmazást olyan Windows es eszközökre, amelyek még nem Configuration Manager ügyfelek. Deploy this app to Windows 10 devices that aren't already Configuration Manager clients.

Megjegyzés Mielőtt az alkalmazást az Közös előkészítési áttekintések lévő eszközökhöz rendeli, győződjön meg arról, hogy az eszközök megbízhatónak minősítik a CMG-kiszolgáló hitelesítési tanúsítványát.

Before you assign this app to devices in Intune, make sure that the devices trust the CMG server authentication certificate. További információ: megbízható legfelső szintű tanúsítvány CMG az ügyfelek számára. For more information, see CMG trusted root certificate to clients. Parancssor beolvasása Configuration ManagerGet the command line from Configuration Manager A Configuration Manager-konzolon nyissa meg az Adminisztráció munkaterületet, bontsa ki a Cloud Servicescsomópontot, majd válassza ki a megosztott felügyelet csomópontot.

In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace, expand Cloud Services, and select the Co-management node.

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottságának 2018. évi munkaprogramja

Válassza ki a közös felügyelet objektumot, majd a menüszalagon válassza a Tulajdonságok lehetőséget. Select the co-management object, and then choose Properties in the ribbon. Az Engedélyezés lapon másolja a parancssorba. On the Enablement tab, copy the command line. Illessze be a Jegyzettömbbe a következő folyamat mentéséhez.

Paste it into Notepad to save for the next process. For more information, térdízületek betegségei és ízületi gyulladásuk kezelése Planning for CRLs.

Komplett utánsűrítő rendszer: SIGMA PET AIR

Az Azure AD-hez csatlakozó ügyfelek ezt az információt a CMG a ccmsetup folyamat során lekérik, és ugyanazt a bérlőt használják, amelyhez csatlakoztatva van. An Azure AD-joined client gets this information közös előkészítési áttekintések the CMG during the ccmsetup process, using the same tenant to which it's joined.

Ez a viselkedés tovább egyszerűsíti az eszközök a közös felügyeletre való regisztrálását egy több Azure AD-Bérlővel rendelkező környezetben. This behavior further simplifies enrolling devices to co-management in an environment with more than one Azure AD tenant.

For more information, see Client installation properties. Az alkalmazás létrehozása az Intune-banCreate the app in Intune Nyissa meg a Microsoft Endpoint Manager felügyeleti központotmajd bontsa ki a bal oldali navigációs ablaktáblát.

Go to the Microsoft Endpoint Manager admin centerand then expand the left navigation pane. Az egyébterületen válassza az üzletági alkalmazáslehetőséget. Under Other, select Line-of-business app. Töltse fel a ccmsetup. Upload the ccmsetup.

 1. Oktatási Hivatal
 2. Győri Enikő tárgyalása szlovák partnerével
 3. Szoftveráttekintés – Wikipédia
 4. Komplett utánsűrítő rendszer: SIGMA PET AIR – KAESER KOMPRESSOREN Kft.
 5. Kaspersky Internet Security for Android
 6. Az uniós előírásoknak megfelelően az éves előrehaladásról végrehajtási jelentéseket kell adni.
 7. Térdfájdalom hosszantartó ülés közben
 8. Kormányzat - Külügyminisztérium - EU Ügyekért Felelős Államtitkárság - Hírek

Tipp A hely frissítésekor ellenőrizze, hogy az Intune-ban is közös előkészítési áttekintések az alkalmazást. When you update the site, make sure you also update this app in Intune. Az alkalmazás frissítése után konfigurálja az alkalmazás adatait a Configuration Managerból másolt parancssorból.

After the app is updated, configure the app information with the command line that you copied from Configuration Manager. Fontos Ha testreszabja ezt a parancssort, győződjön meg róla, hogy nem több mint karakter hosszú.

If you customize this command line, make sure it isn't more than characters long.

közös előkészítési áttekintések

Ha a parancssori hosszúság nagyobb, mint karakter, az ügyfél telepítése sikertelen lesz. When the command line length is greater than characters, the client installation fails.