Közös kezelés romániában


közös kezelés romániában

A határon átnyúló közös kezelés romániában célja, hogy a Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi Natura területek természeti értékeinek hosszú távú megőrzését és fenntartását biztosítsa. A projektben résztvevő két partner célul tűzte ki a Túr folyó mentén fekvő romániai és magyarországi védett területek összehangolt természetvédelmi kezelésének megalapozását.

közös kezelés romániában

Ennek érdekében a folyó Románia és Magyarország területére eső, természetvédelmi oltalom alatt álló szakaszainak és a vízgyűjtőn található, értékes vizes élőhelyek ökológiai és természetvédelmi szempontú felmérését végezik el, melynek során a védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek jelenlegi természetvédelmi státuszának minél pontosabb meghatározását kívánják elérni.

Emellett a Túr részvízgyűjtő területén lévő vizes és vízhez kötődő élőhelyeken a természetvédelmi szempontból jelentős veszélyt jelentő, idegenhonos, inváziósan terjedő fajok előfordulására és terjedésére vonatkozó adatokat és információkat is összegyűjtik, valamint konkrét fajvédelmi beavatkozásokra denevérek is sor kerül.

A projekt keretében megtörténik a két ország mintavételi-monitorozó közös kezelés romániában összehangolása, amely nélkül a védett természeti területek jó ökológiai állapot megőrzésének, ill.

A projekt egyik eredményeként lehetőség nyílik a Natura élőhelyek állapotának nyomon követését lehetővé tevő egységes azaz mindkét ország területein alkalmazható monitorozó módszerek kidolgozására a Túr-mente Románia és Magyarország területére eső részén.

Az egységes szempontok alapján gyűjtött és kezelt biotikai adatok az országos kiterjedésű Természetvédelmi Információs Rendszer TIR és a HNPI adatbázisa számára is nagy jelentőséggel bírnak. A projekt által érintett területek megőrzése és védelme mellett a program kiemelt törekvése, hogy a Túr mentén élők és a turisztikai céllal a környékre látogatók számára a térség természeti szépségeinek és élővilágának megismerését elősegítse, bemutassa, a környezeti nevelés eszközeit fejlessze.

közös kezelés romániában

A projekt keretében készülő, a terület élővilágát bemutató kiadványok poszter, szórólap, tudományos kötetajándéktárgyak, a kihelyezett érintőképernyős információs pultok, denevérvédelmi bemutató fal, valamint okostelefon alkalmazás mind az ide érkező emberek tudásának, szemléletének és környezettudatos gondolkodásának fejlesztését szolgálja.

A projekt keretében Magyarország területén a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai bemutatóhelyeként a térség természeti kincseibe is betekintést nyújtó Cégénydányádi Kastélyban 1 db, Romániában pedig 3 db érintőképernyős információs pult lesz elérhető.

A négy interaktív információs pult kiemelt szerepet kap a feltöltött leírások, fotóanyagok segítségével a pályázat által érintett terület közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak megismertetésében a határ mindkét oldalán.

közös kezelés romániában

A Cégénydányádi Kastélyparkban kialakítandó denevérvédelmi információs bemutató fal segítségével pedig a látogatók megismerhetik a Szatmár- és a Túr-melléke legjellemzőbb denevérfajait, életmódjukat, táplálkozási szokásaikat, utódnevelésüket, telelési szokásaikat.

A bemutatófalon elhelyezett denevérvédelmi eszközök segítségével információt kapnak a fajok aktív természetvédelmét elősegítő eszközökről, felhasználásuk módjairól, valamint a környék élőhelyeit, élővilágát promóciós anyagok is népszerűsítik. Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Román-magyar közös program indult a Túr folyó természetvédelmi kezelésére Szerző: Dehir. A projekt a Túrt érinti, a folyó magyar, valamint román szakaszán együtt dolgoznak benne a szakemberek. Vagyis egységes lesz az adatgyűjtés és azok bemutatása is.